Implementatie en kosten

Opwegnaarschool.nl wordt als totaalpakket voor 8 basisscholen (locaties) aangeboden en werkt volgens een jaarlijks abonnement. Het eerste jaar worden de scholen aanvullend begeleid bij de ingebruikname van OWNS. De kosten zijn als volgt:

Jaar Kosten (excl. BTW) Aantal schoollocaties Inclusief
1 € 6000,- 8 Abonnement, helpdesk, implementatie en opleiding
2 en volgend € 2000,- 8 Abonnement, helpdesk en gratis updates

Er is per schoollocatie geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat kan deelnemen aan OWNS. Gemeenten kunnen in organisatorisch en financieel opzicht als coördinator optreden voor de scholen in hun beheersgebied. Aanvullend kan VIA de AVS voor scholen en het SVVP voor gemeenten verzorgen.

Om de scholen te voorzien van vakkundige begeleiding bestaat de mogelijkheid de onderwijsbegeleidingsdiensten hiervoor in te schakelen. VIA zal op haar beurt de onderwijsbegeleidingsdiensten hiervoor trainen middels het principe ‘train de trainer’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *