Reacties van deelnemers

Marco Cruijssen, Gemeente Drimmelen
De gemeente Drimmelen is trots, trots op de 9 deelnemende scholen aan Opwegnaarschool.nl. De 9 scholen werken al bijna 4 jaar structureel aan verkeerseducatie en Opwegnaarschool.nl is daarin een nieuw hoofdstuk.

Veel scholen waren op adhoc-basis bezig met de schoolthuisroutes en de knelpunten daarop. De gemeente werd daarom vaak geconfronteerd met een lijst aan problemen en daarbij het verzoek om alles op te lossen. Los van het feit dat de gemeente vaak niet altijd de technische mogelijkheden en financiële middelen heeft voor dit soort zaken, is de gemeente van mening dat ook de kinderen, de ouders en de school een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Met Opwegnaarschool.nl worden alle mogelijkheden die er zijn om knelpunten aan te pakken gebundeld. Verkeerseducatie, communicatie, voorlichting en eventueel handhaving door de politie en (kleinschalige) infrastructurele aanpassingen moeten er voor zorgen dat de knelpunten worden opgelost.

Met deze mogelijkheden in het achterhoofd was het voor de gemeente Drimmelen dan ook geen moeilijke keuze om aan te sluiten bij dit project. Gelet op het enthousiasme en de tot nu toe behaalde resultaten durven wij nu al te stellen dat het project een groot succes is binnen onze gemeente.

Cees Elbers, Stichting Onderwijsbeleiding Midden-Brabant (S.O.M.)
Uit mijn ervaring als onderwijsbegeleider weet ik hoe sterk traditionele schoolthuisroute-projecten kinderen kunnen boeien. Deze projectvorm is namelijk heel herkenbaar, betekenisvol en functioneel voor hen. Hierdoor voelen de kinderen zich erkend in hun rol als expert op hun schoolthuisroute – hun buitenschoolse verkeerskennis en -ervaringen doen er toe – en daardoor weer uitgedaagd tot onderzoek en leren. Dat leren gaat als het ware van zelf.

Met Opwegnaarschool.nl is er voor leerlingen en leerkrachten van negen basisscholen in de gemeente Drimmelen (zes ervan hebben al geruime tijd het Brabants Verkeersveiligheidslabel aan de muur hangen) een digitale dimensie bijgekomen, waardoor kinderen hun schoolthuisroute, inclusief moeilijke of/en gevaarlijke plekken letterlijk in kaart kunnen brengen en met foto’s en mogelijk in de toekomst filmpjes kunnen illustreren. Daarbij kunnen leraren hun verkeersonderwijs, dank zij de verkeerseducatieve database van 3VO, meer dan ooit op deze verschillende situaties voor verschillende leerlingen afstemmen. Dat is pas eigentijds en omgevingsgericht onderwijs: de school als leerrijke omgeving: niet alleen voor de projectperiode, in principe zelfs voor een heel schooljaar!

Michel van der Sanden, Basisschool de Lage Weide te Made, leerkracht/ondersteuner
“De eerste stap is gezet. Bijna 60 leerlingen van groep 7 maakten de eerste serie opdrachten met behulp van de computer. Het invullen van de eerste vragenlijst vonden ze niet zo moeilijk. Ik kreeg wel enkele keren de vraag: “Meneer, is onze fietsenstalling groot genoeg?” Ik maakte ze dan duidelijk dat het er niet om ging wat IK er van vond, maar dat de mening van DE KINDEREN nu het belangrijkst was.

Het ontwerpen van de eigen school-thuisroute maakte nog wel het meeste indruk. Veel kinderen ontdekten precies hun eigen huis. “Onze silo’s staan er ook op. Wij wonen daar tegenover dat weitje. Daar zijn de schuren van Pals, dus dan is hier ons dak. Kijk eens hoe mooi ik helemaal rond de rotonde ga. Ik neem altijd hier het paadje tussen de huizen. Mag ik dat wel tekenen? Wat is dit groene blok? – het kerkhof ! – oeps, hoe moest je ook al weer gummen? Ook de kinderen uit de buitengebieden (het kassencomplex, Oud-Drimmelen) hebben allemaal hun huis kunnen vinden.

Met het aangeven van de gevaarlijke punten hadden de kinderen opvallend weinig moeite. Het viel me op dat ze zelf een helder beeld hebben van de punten waar ze zich niet zo verkeersveilig voelen. Ook de jongen waarvan de achtertuin grenst aan de speelplaats had een gevaarlijk punt gevonden: de speelplaats zelf en dan vooral ’s avonds: “Je wordt dan ondersteboven gereden!” De kinderen en ik zijn erg benieuwd naar het vervolg!”.

J.Savelberg, basisschool Scharn, leerkracht groep 7
“De kinderen vonden het allemaal erg spannend om te doen en om aan te geven waar ze extra attent moesten zijn in hun route naar school. Wellicht dat deze bezinning ook preventief werkt. Het zag er allemaal goed verzorgd uit. Ik begrijp dat dit pas een eerste aanzet is en kan dus nog geen oordeel geven over het geheel, al klinkt alles best veelbelovend”.

John Meszner, Werkgroep ‘Verkeersveilig’, Basisschool Amby, Maastricht
“De site – voor zover operabel – geeft een rustig beeld (opbouw, taalgebruik, kleuren) en dat is voor de deelnemers belangrijk omdat het doelgericht is. Je aandacht wordt niet afgeleid door perifere zaken. Bij de nabespreking van de test waren de kinderen enthousiast al waren er ook punten van kritiek. Op de knelpunten die ze aangaven werd serieus ingegaan en ze zullen worden meegenomen in de evaluatie. Terecht naar mijn mening want de hele site staat of valt met het gebruiksgemak voor de leerlingen. Ook in het administratiedeel is het eenvoudig mogelijk om gegevens toe te voegen / weg te halen. Ik zie in dit project een mogelijkheid om het verkeersonderwijs op onze school nog meer op maat te maken. Ook kun je ouders / kinderen gerichter bij de schoolthuisroute (lees het verkeer) betrekken en daardoor de betrokkenheid en de veiligheid in onze wijk verhogen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *