In de klas

Neem een kijkje op een school

Op woensdag 8 juni 2005 hebben de eerste scholen in Nederland kennis gemaakt met het project Opwegnaarschool.nl. De basisscholen Scharn en Amby in Maastricht hebben in het kader van het Maastrichtse project ‘Schoolthuis-route’ met behulp van de invoermodule van de site de schoolthuisroutes en de knelpunten in beeld gebracht. Opwegnaarschool.nl wordt in Maastricht in nauwe samenwerking uitgevoerd met de lokale partners:

Onderstaand treft u enkele foto’s van de scholen Amby en Scharn. In het menu ‘reacties deelnemers’ treft u enkele reacties van betrokken partijen van het project in Maastricht.

Opwegnaarschool.nl op basisschool Scharn
Opwegnaarschool.nl op basisschool Amby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *