In de klas

Neem een kijkje op een school

Op woensdag 8 juni 2005 hebben de eerste scholen in Nederland kennis gemaakt met het project Opwegnaarschool.nl. De basisscholen Scharn en Amby in Maastricht hebben in het kader van het Maastrichtse project ‘Schoolthuis-route’ met behulp van de invoermodule van de site de schoolthuisroutes en de knelpunten in beeld gebracht. Opwegnaarschool.nl wordt in Maastricht in nauwe samenwerking uitgevoerd met de lokale partners:

Onderstaand treft u enkele foto’s van de scholen Amby en Scharn. In het menu ‘reacties deelnemers’ treft u enkele reacties van betrokken partijen van het project in Maastricht.

Opwegnaarschool.nl op basisschool Scharn
Opwegnaarschool.nl op basisschool Amby

Implementatie en kosten

Opwegnaarschool.nl wordt als totaalpakket voor 8 basisscholen (locaties) aangeboden en werkt volgens een jaarlijks abonnement. Het eerste jaar worden de scholen aanvullend begeleid bij de ingebruikname van OWNS. De kosten zijn als volgt:

Jaar Kosten (excl. BTW) Aantal schoollocaties Inclusief
1 € 6000,- 8 Abonnement, helpdesk, implementatie en opleiding
2 en volgend € 2000,- 8 Abonnement, helpdesk en gratis updates

Er is per schoollocatie geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat kan deelnemen aan OWNS. Gemeenten kunnen in organisatorisch en financieel opzicht als coördinator optreden voor de scholen in hun beheersgebied. Aanvullend kan VIA de AVS voor scholen en het SVVP voor gemeenten verzorgen.

Om de scholen te voorzien van vakkundige begeleiding bestaat de mogelijkheid de onderwijsbegeleidingsdiensten hiervoor in te schakelen. VIA zal op haar beurt de onderwijsbegeleidingsdiensten hiervoor trainen middels het principe ‘train de trainer’.

1 5 6 7 8