Opwegnaarschool.nl voor het voortgezet onderwijs

In Limburg heeft een pilot plaatsgevonden met Opwegnaarschool.nl in het voortgezet onderwijs. De brugklassen hebben de fietsroutes en knelpunten opgegeven en locatiegericht verkeerseducatie gekregen. Samen met de gemeente Sittard-Geleen, politie, de scholen en het ROVL is vervolgens op basis van de gegevens uit Opwegnaarschool.nl per school een actieprogramma opgesteld. Hierin is vastgelegd welke acties de scholen, gemeenten en politie gaan nemen om de verkeersveiligheid op de schoolroutes en in de schoolomgeving te verbeteren. De eerste acties zijn inmiddels al uitgezet.

 

Opwegnaarschool.nl een kant-en-klaar project

Opwegnaarschool.nl wordt als totaalpakket en in abonnementsvorm aangeboden voor 6 tot 8 basisscholen. Per schoollocatie kunnen een onbeperkt aantal leerlingen deelnemen gedurende de abonnementsperiode. Door de abonnementstructuur is continu├»teit van de verkeerseducatie gewaarborgd. In onze brochure (PDF) vindt u meer informatie over de prijzen en implementatie van Opwegnaarschool.nl. In de meeste regio’s wordt Opwegnaarschool.nl gesubsidieerd door de Provincie, de Stadsregio, het ROV of de gemeente. Vaak als onderdeel van een verkeersveiligheidslabel.

 

1 2 3 4 5 6 8