Opwegnaarschool.nl in de regio Haaglanden

Stadsregio Haaglanden heeft positief besloten op een gezamenlijk voorstel van het HCO (onderwijsbegeleidingsdienst) en VIA Opwegnaarschool.nl. te implementeren in het basisonderwijs in de regio.

Samen met het HCO is een aantal basisscholen geselecteerd die in een startproject gaan werken met Opwegnaarschool.nl. VIA en het HCO zullen de scholen hierin begeleiden. op basis van het startproject zal worden bekeken hoe Opwegnaarschool.nl verder in de regio te implementeren. Als voorbeeld hiervoor dient het project in de provincie Limburg waar samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg Opwegnaarschool.nl wordt geïmplementeerd op de basisscholen in de provincie.

 

Verkeerseducatie op 500 scholen via opwegnaarschool.nl

Sinds de introductie van opwegnaarschool hebben bijna 500 scholen een abonnement op opwegnaarschool.nl voor de aanpak van de verkeersonveiligheid in de schoolomgeving.

Opwegnaarschool.nl is een nieuwe manier om via internet locatiegericht verkeersonderwijs aan te bieden aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Opwegnaarschool.nl helpt leerlingen, docenten, schoolbesturen, onderwijs-begeleidingsdiensten, ouders, gemeenten en politie met gezamenlijke inspanningen het verkeersgedrag te verbeteren. Het programma maakt een integrale aanpak van de verkeersonveiligheid mogelijk.

 

1 2 3 4 5 8