Verkeerseducatie op 500 scholen via opwegnaarschool.nl

Sinds de introductie van opwegnaarschool hebben bijna 500 scholen een abonnement op opwegnaarschool.nl voor de aanpak van de verkeersonveiligheid in de schoolomgeving.

Opwegnaarschool.nl is een nieuwe manier om via internet locatiegericht verkeersonderwijs aan te bieden aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Opwegnaarschool.nl helpt leerlingen, docenten, schoolbesturen, onderwijs-begeleidingsdiensten, ouders, gemeenten en politie met gezamenlijke inspanningen het verkeersgedrag te verbeteren. Het programma maakt een integrale aanpak van de verkeersonveiligheid mogelijk.