Opwegnaarschool.nl voor het voortgezet onderwijs

In Limburg heeft een pilot plaatsgevonden met Opwegnaarschool.nl in het voortgezet onderwijs. De brugklassen hebben de fietsroutes en knelpunten opgegeven en locatiegericht verkeerseducatie gekregen. Samen met de gemeente Sittard-Geleen, politie, de scholen en het ROVL is vervolgens op basis van de gegevens uit Opwegnaarschool.nl per school een actieprogramma opgesteld. Hierin is vastgelegd welke acties de scholen, gemeenten en politie gaan nemen om de verkeersveiligheid op de schoolroutes en in de schoolomgeving te verbeteren. De eerste acties zijn inmiddels al uitgezet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *