Opwegnaarschool.nl in de regio Haaglanden

Stadsregio Haaglanden heeft positief besloten op een gezamenlijk voorstel van het HCO (onderwijsbegeleidingsdienst) en VIA Opwegnaarschool.nl. te implementeren in het basisonderwijs in de regio.

Samen met het HCO is een aantal basisscholen geselecteerd die in een startproject gaan werken met Opwegnaarschool.nl. VIA en het HCO zullen de scholen hierin begeleiden. op basis van het startproject zal worden bekeken hoe Opwegnaarschool.nl verder in de regio te implementeren. Als voorbeeld hiervoor dient het project in de provincie Limburg waar samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg Opwegnaarschool.nl wordt geïmplementeerd op de basisscholen in de provincie.