Wat zijn de voordelen van een goede Cito trainer?

Cito trainers helpen je om de Cito-toets te oefenen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Maar wat zijn nu de voordelen van een goede Cito trainer?

En wanneer is het handig om een Cito trainer in  huis te halen?

 

Cito-toets oefenen

De Cito-toets speelt in het Nederlandse basisonderwijs een cruciale rol. De score van de toets geeft namelijk uitsluitsel over het niveau waarop kinderen zitten. Dit sluit weer aan bij het advies dat eerder werd gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Maar het kan zo zijn dat ouders en kinderen niet tevreden zijn met de adviezen van de basisschool. Ze vinden het advies dan vaak te laag en willen hoger instromen.

Door de Cito-toets te trainen is het mogelijk om een hogere score neer te zetten op dit belangrijke moment en zo een hoger advies af te dwingen.

 

Cito trainer

Een Cito trainer is als het ware een tool die helpt om de Cito-toets van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden. Een Cito-trainer stelt vragen in dezelfde stijl als in de Cito-toets en door dit vaak te herhalen leren kinderen wennen aan de vraagstelling, maar moeten ze ook gebruik maken van hun kennis en inzicht om vraagstukken op te lossen.

De Cito trainer is vaak een oefenboek met sommen en vragen over taal en studievaardigheden. Kinderen maken uit dit boek een aantal opgaven en kijken dan of ze er beter in kunnen worden.

 

Voordelen van een goede Cito-trainer

Je zal begrijpen dat een goede Cito trainer ervoor zorgt dat kinderen beter presteren op de Cito-toets en zo dus ook een hoger advies kunnen krijgen. Maar dat is niet het enige voordeel aan het oefenen van de Cito. Er zijn veel meer voordelen te benoemen, zoals:

 • Kinderen scoren ook hoger op de toetsen die ze in de rest van het jaar moeten maken;
 • De vaardigheden die nodig zijn om vraagstukken op te lossen worden goed getraind;
 • Kinderen krijgen meer zekerheid om de toets te maken, omdat ze zelfvertrouwen ontwikkelen;
 • Hiaten in het onderwijs vallen op;
 • Inzicht van kinderen wordt verbeterd.

 

Is oefenen noodzakelijk?

De vraag of trainen voor de Cito-toets noodzakelijk is, is afhankelijk van de situatie waarin je zit. Wanneer je geen zorgen hebt over de uitslag of het al eens bent met het advies dat de basisschool gegeven heeft, is er niks aan de hand.

Je hoeft dan niet te oefenen. Immers, een lagere score wordt niet alsnog een lager advies. Daar is dus geen actie voor nodig.

Twijfel je echter wel aan het advies of weet je zeker dat dit advies te laag is voor jouw zoon of dochter? Dan is oefenen zeker zinvol, omdat het bijna altijd leidt tot hogere resultaten op de toets zelf.

 

Goede Cito trainers

Wat zijn nu de kenmerken van goede Cito trainers? Een belangrijk kenmerk is dat een goede Cito trainer de echte toetsen zo goed als nabootst. Het is natuurlijk onmogelijk om de echte Cito-toets te oefenen, maar het is wel mogelijk om zo goed als de Cito te oefenen. De vraagstelling is dus altijd in de vorm van een verhaaltje bij rekenen en je kunt kiezen uit meerdere goede antwoorden. Cito is immers ook meerkeuze.

Een Cito trainer op papier zal vaak meer doen dan een Cito-trainer op de computer, omdat er minder afleiding is, maar ook omdat dit de Cito situatie nog beter nabootst. Dat wil niet zeggen dat een digitale Cito trainer slecht is, het is alleen dat de kwestie anders wordt voorbereid.

 

Conclusie

De Cito-toets is erg belangrijk voor kinderen in het basisonderwijs. Een goede Cito trainer kan dan ook helpen om deze toets zo goed mogelijk voor te bereiden. Een digitale Cito trainer is minder effectief dan een papieren vorm. Een goede trainer bereidt grondig voor op de typische vraagstelling en biedt voldoende opties om te oefenen.

Voordelen van een Cito trainer zijn het herhalen van de vaardigheden en het kennismaken met de Cito-toets, zoals deze wordt afgenomen. Omdat het trainen van de Cito-toets bijna altijd tot positievere scores leidt, zal het lagere schooladvies alsnog hoger kunnen uitvallen wanneer de Cito-score ook hoger uitvalt.

Er zijn volop mogelijkheden om de Cito-toets te trainen.

Mijn kind heeft een rekenachterstand, maar moet wel de Cito maken

Wat doe je als je kind een rekenachterstand heeft en dit jaar de Cito-toets moet maken? Hoe zit dat nu precies? We begrijpen dat veel ouders met die vraag zitten. Daarom willen we er in dit item graag duidelijkheid over verschaffen. We leggen eerst uit wat we onder een rekenachterstand verstaan, daarna vertellen we de achtergrond van Cito en tot slot concluderen we hoe het nu precies zit met die Cito-toets.

Mijn kind heeft een rekenachterstand

Rekenachterstand

Wanneer heeft je kind een rekenachterstand? Kinderen rekenen gedurende acht jaar op de basisschool. Er zijn richtlijnen van wat een kind per jaar moet leren. De diverse leerlijnen worden als volgt ingedeeld:

 • Getalbegrip;
 • Optellen en aftrekken;
 • Delen en vermenigvuldigen;
 • Cijferend rekenen;
 • Hoofdrekenen;
 • Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten;
 • Rekenen met tijd en geld;
 • Rekenen met maten en gewichten;
 • Rekenen met een rekenmachine.

Kort gezegd worden deze leerlijnen in acht jaar tijd aangeboden. Getalbegrip begint al in groep 1 en 2, maar breuken worden pas in groep 5 geïntroduceerd en procenten nog later, pas in groep 6. Zoveel verschillende domeinen roepen natuurlijk verschillende vaardigheden op. Het is dus helemaal niet gek dat kinderen hier moeite mee krijgen en een achterstand oplopen.

Vaak is een achterstand in een beginnend stadium prima te ondervangen. De leerkracht signaleert de achterstand, stelt een plan op en voert dat uit. Vaak zal dit voldoende zijn om een kind – dat altijd mee heeft kunnen komen – weer in de trein te krijgen. Er zal wat extra werk worden meegegeven of extra bijles in de school worden gegeven.

Echter, wanneer een kind steeds meer uitval vertoont en niet meer mee kan komen, ongeacht te plannen en de acties van de leerkracht, spreken we van uitval. Kinderen kunnen dan op een andere leerlijn terecht komen of zelfs worden teruggezet in rekenlessen. Een kind dat in groep 7 zit, zou dus in groep 6 de rekenlessen kunnen volgen. Het kan ook zijn dat een kind een fundamentele lijn volgt en dus alleen de vaardigheden aangeleerd krijgt die nodig zijn om op vmbo-bl of kbl te functioneren.

Cito rekenen

De Cito-toetsen houden twee keer per jaar bij hoe een kind scoort. Maar die toetsen worden afgenomen op het niveau van het kind. Een leerling die in groep 7 zit, maar in groep 6 rekent, krijgt de Cito-toetsen van groep 6. Een kind dat in groep 7 rekent en de fundamentele leerlijn volgt, krijgt de toets van groep 7. Maar daar zit het knelpunt, want niet alles uit die toets heeft het kind geleerd. Hetzelfde geldt voor de Cito Eindtoets in groep 8. Kinderen maken die in groep 8, maar kinderen kunnen ook nog rekenen in groep 7.

Voor kinderen die op de fundamentele leerlijn zitten geldt wel dat ze de toets maken van Cito. Deze toetsen zijn zo ingericht dat ze passen bij het niveau. De stof die kinderen niet hebben gemaakt zullen ze lager scoren en dat is dan ook wat de leerkracht te zien krijgt. De stof die zij extra geoefend hebben, zullen zij wel degelijk beter maken. Ook dat ziet de leerkracht. Op die manier is een toets altijd eerlijk en op niveau. Het enige wat niet leuk is, is dat kinderen tijdens de Cito-toets geconfronteerd worden met stof die ze niet kennen.

De Cito-toets heeft als voordeel dat deze in groep 8 wordt afgenomen, in april. Kinderen die op groep 7 niveau rekenen, hebben dan alles gehad wat er in de toets voorkomt. In groep 8 wordt namelijk geen nieuwe stof meer aangeboden. Behalve die laatste twee maanden kan een kind dat op groep 7-niveau rekent dus prima meekomen.

Conclusie

De Cito-toetsen voor rekenen worden op niveau gemaakt. Een kind dat in een niveau lager rekent dan de klas waarin hij zit, zal dus ook een toets van een lager niveau maken. Voor de Cito Eindtoets geldt dat niet, maar dat geeft niet. Kinderen in groep 8 leren geen nieuwe vaardigheden meer en de kinderen die op het niveau van groep 7 rekenen hebben in april de belangrijkste stof ook al doorgenomen. Wat dat betreft zou het voor een kind met een rekenachterstand dus niet lastig hoeven te zijn om de Cito-toets te maken.

Achterstand voorkomen is beter dan genezen

Wil je voorkomen dat je kind een achterstand oploopt? Dan is voorkomen beter dan genezen en zou je kunnen overwegen om het geleerde te trainen. Oefenboeken, zoals de Cito-toets oefenen voor groep 6, zijn daar prima middelen voor. Als ouder houd je een vinger aan de pols en weet je zeker dat je kind bijblijft en niet achter komt te lopen.

1 2